Sande V (Historisk kommune) [no]

Sande V (norwegian bokmål)

Tidligere kommune [no]


URI
http://kulturnav.org/3b037ce0-6eb0-4097-95e4-158764ffc045 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Sande V
Norwegian bokmål

Code
0713
Place type
Coordinates
59.59362, 10.20757, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
59.59362
-Longitude (Easting)
10.20757
Followed by
Norwegian bokmål

Time
31/12/2017

-Latest time
31/12/2017