1859 SLITU (Poståpneri) [no]

1859 SLITU (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
21/10/2015 10:12:30
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/3ac6cee1-e453-4c6e-a49c-3eac973a1d40 | RDF/XML | JSON-LD
Name
1859 SLITU
Norwegian bokmål

Alternative name
SLITU
Norwegian bokmål

Establishment
01/07/1883 Eidsberg (Historisk kommune) [no], ,

-Time
01/07/1883
-Place reference
Eidsberg (Historisk kommune) [no], ,
--Place
Norwegian bokmål
Termination
31/03/1997

-Time
31/03/1997
Code
1859
Type
Norwegian bokmål

History

SLITU poståpneri, på jernbanestasjonen, i Eidsberg prestegjeld, Rakkestad fogderi, under Sarpsborg postkontor, ble inntil videre underholdt fra 1.7.1883. Sirk. 14, 21.6.1883.

Poståpneriet ble fra 1.10.1920 lagt under Mysen postkontor. Sirk. 55, 23.9.1920.

Navnet ble fra 1.1.1959 endret til TENOR. (Retting 3 til 81.utg. N.P.)
Togrind brevhus fikk da navnet Slitu. Dette brevhus ble lagt ned fra 1.10.1960.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

1810 TENOR postkontor C endret fra 1.11.1977 navnet til SLITU. Sirk. 28. 18.10.1977.

Postkontoret 1810 SLITU ble lagt ned fra 1.4.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 5, 18.2.1997.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postkontoret SLITU nytt postnr 1859.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble først tilsendt i 1884.

(1810 / 1859)
Poståpnere/styrere:
Stasj.mester Lars Larsen 1.7.1883.
Oscar Andersen midlertidig fra 6.5.1891.
Stasj.mester Sørensen 15.10.1891.
Fhv.lærer S. E. Holmrud kst. 1.10.1893, fast 9.3.1894.
Stasj.mester O. Th. Hansen 1.1.1895.
Telegrafist Olaf Hansen kst. 3.10.1904.
Stasj.mester O. L. Andersen 16.11.1904.
Telegrafist H. Aas under ledighet fra 23.11.1909.
Stasj.mester Hans Larsen 21.2.1910.
Stasj.mester S. Aarsland 11.10.1915 (f. 1869).
Anna Rokstad 1.9.1921.
Ragnhild Olsen Furuli (Høgseth) 15.4.1942 (f. 1905).
Frk. I. Skalberg midlertidig fra 1.5.1948.
Helga Thoresen 1.10.1948 (f. 1896). Under sykdom det meste av tiden 16.3.1956--1.4.1960 med vikarer.
Aslaug Svendsen kst. 1.6.1965 (f. 1929).
Poststyrer (vikar) Wera Waage fra 1.8.1994.

De først kjente årlige poståpnerlønninger var i 1883 kr 96,-, i 1885 kr 120,-, i 1890 kr 200,-, i 1905 kr 600,-, i 1914 kr 650,- og fra 1917 kr 700,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01/07/1883 31/03/1997

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01/07/1883 31/03/1997
--Earliest time
01/07/1883
--Latest time
31/03/1997
DigitaltMuseum
021166440556

-Id
021166440556
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål