ORION AF STOCKHOLM (1929 SMYF) [sv]

Other languages: ORION AF STOCKHOLM (swedish)

Fartyg (Statens maritima och transporthistoriska museer) [sv]

Description
Tjänstefartyg [sv]
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
03/12/2015 14:09:18
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/3ab124e7-a7fd-435b-8fbd-6f37a5a7b374 | RDF/XML | JSON-LD
Name
ORION AF STOCKHOLM
Swedish

Other name
KALMAR [sv] -

-Name
KALMAR
Swedish
ORION AV GÖTEBORG [sv] -

-Name
ORION AV GÖTEBORG
Swedish
Description
Tjänstefartyg
Swedish

Technical description
Skrovmaterial: Stål
Tidigare maskintyp: Ångmaskin Helsingborg
Nuvarande maskintyp: Compound ångmaskin från Helsingborgs varv 250 kW 2 cyl
Ursprunglig funktion: Tjänstefartyg
Ursprunglig typ: Ångfartyg
Yrkesfart fr o m år: 1929
Swedish

Home port
Stockholm (Kommun) [sv], , , 2004 2014
Dateringen avser senast kända/införda uppgift. Uppgiften kan ha ändrats.

-Place reference
--Place
-Timespan
2004 2014

--Earliest time
2004
--Latest time
2014
-Dating comment
Dateringen avser senast kända/införda uppgift. Uppgiften kan ha ändrats.
Swedish
Signal letters
SMYF
Code
SMYF
History

Orion, fd tjänstefartyget Kalmar, byggdes 1929 vid Helsingborgs varv. Fartyget utrustades med hela sju ångmaskiner; förutom huvudmaskin av kompoundtyp, även ångmaskiner för drift av generator, pumpar, ankarspel med mera.

Orion var stationerat i Östra Lotsdistriktet som sträckte sig från Karlskrona i söder till Trosa i norr och tjänstgjorde under åren 1929 – 1956. Hon användes bland annat till att vår och höst lägga ut och ta upp bojar och prickar i farleder. 1956 överfördes fartyget till reservfartyg.

1961 byggdes Orion om i Helsingborg då hon förlängdes med 3,6 meter, däckshuset breddades och styrhytten byggdes in. Idag arbetar Museiföreningen S/S Orions vänner med att renovera fartyget och sätta det i stånd för framtida brukande.

K-märkt av Sjöhistoriska museet.

Swedish

Measurement
-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Value
32,44
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Specification
över allt
Swedish
-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Value
6,04
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Specification
över allt
Swedish
-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
3
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk
-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
47
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish
-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
155
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish
Launched
1929 , , Helsingborg [sv], Helsingborgs varv (Varv) [sv]

-Time
1929
-Place reference
, , Helsingborg [sv],

--Place (text)
Helsingborg
Swedish
-Shipyard
Skeppsregistret vid SMM
43

-Id
43
-System
Skeppsregistret vid SMM
DigitaltMuseum
021176010928
-Id
021176010928
-System
DigitaltMuseum