Väckelsångs Hembygdsförening (Förening) [sv]

Other languages: Väckelsångs Hembygdsförening (swedish)

Hembygdsförbund och -föreningar (Sveriges Hembygdsförbund) [sv]

Dataset owner
Sveriges Hembygdsförbund (SHF) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 20:52:17
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/3a7bbc89-fe7c-4ce0-9272-35cf7de0df1e | RDF/XML | JSON-LD
Name
Väckelsångs Hembygdsförening
Swedish

Type
English

Norwegian bokmål

Swedish

Place reference
-Place
DigitaltMuseum
021166440156
-Id
021166440156
-System
DigitaltMuseum