Shared housing Place holder

Bofellesskap (norwegian bokmål), Bufellesskap (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:11:51
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/bofellesskap
Label
Shared housing
English

Bofellesskap
Norwegian bokmål

Bufellesskap
Norwegian nynorsk

Broader concept
English
     Care services
English

English
     Housing schemes
English

Note
Kommunalt botilbud til psykisk utviklingshemmede, eldre, personer med funksjonsnedsettelser eller enslige mindreårige asylsøkere.
Norwegian bokmål

Kommunalt butilbod til psykisk utviklingshemma, eldre, personar med funksjonsnedsetting eller einslege mindreårige asylsøkjarar.
Norwegian nynorsk