Væring, Olaf Martin Peder (1837 - 1906) [no]

Other languages: Væring, Olaf Martin Peder (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 21:39:32
08/06/2024 05:45:47
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/3a2b75e9-3791-4d27-ba24-f991c791501f | RDF/XML | JSON-LD
Name
Væring, Olaf Martin Peder
Norwegian bokmål

First name
Olaf Martin Peder
Norwegian bokmål

Last name
Væring
Norwegian bokmål

Alternative name
Wærring, Olaf Martin Peder
Norwegian bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

Store norske leksikon

lokalhistoriewiki.no

Birth
1837

-Time
1837
Death
1906

-Time
1906
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Lithuanian

Dutch

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født i Christiania 30.04.1837, død 26.11.1906. Sønn av buntmaker Fredrik Wilhelm Werring og Anna (Anne) Holm, 3 barn (Alf, Ragna og Einar) m. Oline Josefine Christiandsdatter (1855-77), gift 21.12.1882 med Emma Sofie Fredriksen (1843-85). Antakelig forandret han navn fordi familien ikke godtok at han ble fotograf. Sønnesønnen Ragnvald V. har oppgitt starten av firmaet til 1.6.1868. I 1869 skal Olaf V. ha vært virksom i Sarpsborg under navnet Wæring. I 1879 fotograferte han i Christiania i Kongensgd. 7 under navnet Verring. Han skiftet atelier mange ganger, var bl.a. i Dronningensgd. 40 i 1883. Sannsynligvis i 1886 flyttet han til Akersgd. 57, hvor familien også bodde i etasjen under. Her holdt så firmaet til like til 1915, da det flyttet med sitt 50.000 store platearkiv til Pilestrædet 21, og deretter ca. 1920 til Karl Johansgt. 2. Væring var spesialist på fotografering av kunst, fotograferte bl.a. Gogstadskibets utgravninger for Universitetets Oldsaksamling, drev også som portrettfotograf i tidligere år. Ca.1905 drev han også kunstforlag. 4.9.1885 fikk han patent på sitt selvkonstruerte fotografiapparat med "skydeluger", noe som idag nærmest kan sammenlignes med et polyfotoapparat. Sønnesønnen Ragnvald Fredriksen (sønn av Alf V.) ble oppdradd hos ham sammen med sin 7 år eldre tante Ragnhild, og begynte i firmaet, hvor han allerede før farfarens død spilte en dominerende rolle. Det ble imidlertid Ragnhild som arvet firmaet, som eneste ektefødte datter. Hun hadde gått i lære hos faren og vært hans medhjelper i mange år, men sluttet da hun i 1907 giftet seg med Karl Teigen. Det ble Teigen som drev firmaet videre sammen med Ragnvald, som da hadde tatt navnet Væring. De gikk imidlertid stadig dårligere sammen, og i 1936 gikk Teigen ut av firmaet og startet sitt eget. Ragnvald fortsatte med kunstfotograferingen, og ved hans død i 1960 ble firmaet overtatt av Per Petersson. Firmaet drives i dag (2014) av Per Peterssons datter Ingrid Elisabeth Petersson.

Virkested:
1869: Sarpsborg
1868-1906: Oslo

Norwegian bokmål

-Other actor
Norwegian bokmål
Has works/objects at
-Organization/collection
-Organization/collection
Norwegian bokmål
-Organization/collection
Norwegian bokmål
-Organization/collection
Norwegian bokmål
-Organization/collection
-Organization/collection
-Organization/collection
-Organization/collection
Norwegian bokmål
-Organization/collection
Norwegian bokmål
-Organization/collection
Norwegian bokmål
-Organization/collection
Norwegian bokmål
Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Haug, Mostue, Ødegaard: Hamarboka - En byhistorie i bilder (1982)
Larsen, Peter og Sigrid Lien: Norsk fotohistorie, 2007
Upublisert materiale i Preus museum (2014)
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
2973

-Id
2973
-System
FR
DigitaltMuseum
021036009223

-Id
021036009223
-System
DigitaltMuseum
Nasjonalmuseet ID
5F728911-8FB2-4347-837B-867A02796C64

-Id
5F728911-8FB2-4347-837B-867A02796C64
-System
Nasjonalmuseet ID
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål