Life role
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 13:14:29
25/03/2023 04:13:17
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/3a1912d5-6b35-40db-b1be-1e75f50216de | RDF/XML | JSON-LD
Name
Agerskov, Kai
Swedish

First name
Kai
Swedish

Last name
Agerskov
Swedish

Title
skeppsbyggmästare

-Title
skeppsbyggmästare
Swedish
Wikipedia (via Wikidata)

Birth
1822

-Time
1822
Death
1898

-Time
1898
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Biography

Kai Agerskov var konstruktör och skeppsbyggmästare. Han ritade flera av Kungliga segelsällskapets första mönsterbåtar och var anställd på Södra varvet 1853-1886.

Swedish

Reference
Sundström, Arne; Ett varv runt Tegelviken (ur Sjöhistorisk Årsbok 1971-1972)
Swedish

DigitaltMuseum
021035593905
-Id
021035593905
-System
DigitaltMuseum