Ahlmark, Pedro (1896 - 1976) [sv]

Ahlmark, Pedro (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Pedro Ahlmark, född 29 januari 1896, Karlstad, död 13 april 1976, kommendörkapten, 1952 - 1965 kanslichef för Föreningen Armé-Marin-Flygfilm, Marinen. 1948 Chefen på kryss med Trollöga. [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
08/01/2018 19:49:17
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/3a0d8135-29d6-4f73-a92f-4897b235e1c2 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Ahlmark, Pedro
Swedish

First name
Pedro
Swedish

Last name
Ahlmark
Swedish

Title
kommendörkapten

-Title
kommendörkapten
Swedish
Description
Pedro Ahlmark, född 29 januari 1896, Karlstad, död 13 april 1976, kommendörkapten, 1952 - 1965 kanslichef för Föreningen Armé-Marin-Flygfilm, Marinen. 1948 Chefen på kryss med Trollöga.
Swedish

Birth
29/01/1896

-Time
29/01/1896
Death
13/04/1976

-Time
13/04/1976
Biography

Pedro Ahlmark, född 29 januari 1896, Karlstad, död 13 april 1976, kommendörkapten, 1952 - 1965 kanslichef för Föreningen Armé-Marin-Flygfilm, Marinen. 1948 Chefen på kryss med Trollöga. Armé- Marin- och Flygfilm. En film med Pedro Ahlmark, segelbåten Trollöga och två damer i huvudrollerna. Segling, sommar, sol och en kåserande speaker. Svartvit, ljud. 3 min. (FÖRENINGEN ARMÉ- MARIN- OCH FLYGFILM)

Swedish

Carlotta-SMVK
1040121

-Id
1040121
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037460846
-Id
021037460846
-System
DigitaltMuseum