Blom-Carlsson, Carl Gustaf (1799 - 1868) [sv]

Blom-Carlsson, Carl Gustaf (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:32:56
01/10/2022 00:12:54
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/39cffac0-2e6f-47ce-8fd6-b3e085dc6d4c | RDF/XML | JSON-LD
Name
Blom-Carlsson, Carl Gustaf
Swedish

First name
Carl Gustaf
Swedish

Last name
Blom-Carlsson
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
02/05/1799 Stockholm (Stad) [sv], ,

-Time
02/05/1799
-Place reference
Stockholm (Stad) [sv], ,
--Place
Death
12/07/1868 Stockholm (Stad) [sv], ,

-Time
12/07/1868
-Place reference
Stockholm (Stad) [sv], ,
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Biography

Utbildning: FrKA 1811-1818, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.

Verksamhet: Konduktör vid Överintendentsämbetet 1818, arkitekt 1844, intendent 1862-1864.
Anställd vid Stockholms bro- och hamnbyggnader 1823, arbetschef 1845-1849.
Vive stadsarkitekt i Stockholm 1845-1864.
Överstelöjtnant, arkitekt.

Andra uppdrag: Sakkunnig för mästareprovs bedömande 1847.
Uppsikt över talrika byggnadsföretag.
Ledamot i olika förvaltningar och styrelser.

Lärarverksamhet: Lärare i principalskolan för byggnadskonst vid FrKA 1825-1836, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna, professor 1841.

Verk ett urval:
Teaterhus i Jönköping 1825, rivet 1903.
Länsresidens i Vänersborg 1843.
Länsresidens i Växjö 1844-1848.
Paviljonger på Trädgårdsföreningens tomt, Drottninggatan, Stockholm 1839.
Hotell Phoenix, Drottninggatan, Stockholm 1845.
Gamla Navigationsskolan, nu konstnärshus, Mosebacketorg 5, Stockholm 1842-1844.
Ombyggnad av Torstensonska huset i Göteborg 1852-1855.
Katarina Västra Kyrkogata 10 - Kapellgränd 18, Stockholm 1856.
Stora begravningskapellet på Norra kyrkogården i Stockholm 1856-1861.
Bostadshus.
Småland, Bolmsö kyrka, 1860–1863.
Småland, Sjösås kyrka, 1862–1865.
Småland, Tjureda kyrka, 1858–1862.
Östergötland, Hägerstads kyrka, 1864–1866.

Swedish

Reference
Bohman, Nils (red): Svenska män och kvinnor. Biografisk uppslagsbok, I - VIII. Stockholm, 1942.
Svenskt biografiskt lexikon.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Fjärde omarbetade upplagan, Stockholm, 1988.
Hesselman, Georg: Historik över byggnadsyrket i Stockholm 1250 - 1950. uo, 1952.
Teknisk tidskrift - Arkitektur, år 1922, Josephson, Ragnar: Svensk 1800-talsarkitektur. En konturteckning.
Malmström, Krister: Kyrkornas arkitekter - Förteckning över kyrkoarkitekter verksamma inom svenska kyrkan 1860 - 1930. Stockholm, 1991.
Swedish

Primus
767

-Id
767
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034075879

-Id
011034075879
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish