Period types

Periodtyp (norwegian bokmål), Periodtyp (swedish)

System concepts

Description

Periodtyp [no]

Dataset
15/09/2023 05:26:21
Beta
Status
DCAT-AP

URI
http://kulturnav.org/39c68880-6170-11e2-bcfd-0800200c9a66
Download
Login/register to download the dataset content
1 to 14 of 14 hits.
Name
Period types
English

Periodtyp
Norwegian bokmål

Periodtyp
Swedish

Description
Periodtyp
Norwegian bokmål

Datasetet är tänkt att ge en grov indelning av vilken sorts period som tidskonceptet avser. Länkad mot Wikipedia där det går. Status: Att betrakta som arbetsmaterial inför en diskussion om hur detta ska hanteras.
Swedish

Content type

Norwegian bokmål

Swedish

Dataset
English

Norwegian bokmål

Swedish