Hallgren, Sören (1933 - ) [sv]

Hallgren, Sören (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Sören Hallgren, född 1933, fotograf och författare. [sv]
Life role
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/12/2017 09:09:42
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/3954845d-117f-4bdf-b0f8-63cacade8d02 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Hallgren, Sören
Swedish

First name
Sören
Swedish

Last name
Hallgren
Swedish

Title
fotograf

-Title
fotograf
Swedish
författare

-Title
författare
Swedish
Description
Sören Hallgren, född 1933, fotograf och författare.
Swedish

Birth
1933

-Time
1933
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch
Biography

Sören Hallgren, född 1933, fotograf och författare.

Swedish

Activity
Syrien

-Place reference
Syrien
--Place (text)
Syrien
Swedish
Carlotta-SMVK
3605387

-Id
3605387
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037461338
-Id
021037461338
-System
DigitaltMuseum