Political party Place holder

Politiske partier (norwegian bokmål), Politiske parti (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:14:20
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/politiske-partier
Label
Political party
English

Politiske partier
Norwegian bokmål

Politiske parti
Norwegian nynorsk

Not used label
Partifinansiering
Norwegian bokmål

Partifinansiering
Norwegian nynorsk

Partiprogram
Norwegian bokmål

Partistøtte
Norwegian nynorsk

Partiprogram
Norwegian nynorsk

Partistøtte
Norwegian bokmål

Broader concept
Note
**
Norwegian bokmål

Alle parti som vil ha einerett til partinamn eller ønskjer å stille liste etter "forenkla reglar" må la seg registrere i Partiregisteret ved Brønnøysundregistra.
Norwegian nynorsk