Rosling, Henry (1828 - 1911) [no]

Rosling, Henry (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
31/03/2021 11:17:40
25/06/2022 02:07:08
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/392bbb48-d0ec-4e6a-8bc7-5ce123f21f14 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Rosling, Henry
Norwegian bokmål

First name
Henry
Norwegian bokmål

Last name
Rosling
Norwegian bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
1828

-Time
1828
Death
1911

-Time
1911
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Engelsk fotograf som besøkte Norge flere ganger i 1860- og 70-årene. Han kom både som turist og handelsreisende, og brukte tittelen "Patent Stone Manufacturer" Som svoger til den renommerte fotografen Francis Frith ble det trolig Roslings oppgave å fotografere norske landskaper for Friths arkiver. Henry Rosling var en meget habil fotograf og forøvrig også en nær venn av den norske grossisten og amatørfotografen Ove Caspersen. To fotografier i UBBs, signert "H. Rosling, Phot.". Ett fotografi i NBO limt på kartong med engelsk tekst trykket på kartongen.

Virkested:
1865 ca: Bergen

Norwegian bokmål

Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Nygaard, Truls: Bilder fra gamle Østfoldalbum, 1984
Meyer, Robert: Den glemte tradisjonen. Utstillingskatalog. Oslo Kunstforening, 1989
Erlandsen, Roger: Pas nu paa! Nu tar jeg fra Hullet! 2000
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
2393

-Id
2393
-System
FR
DigitaltMuseum
021036008354

-Id
021036008354
-System
DigitaltMuseum
Nasjonalmuseet ID
2ADF754B-3711-4C84-9BC0-EBD8B99BF9FA

-Id
2ADF754B-3711-4C84-9BC0-EBD8B99BF9FA
-System
Nasjonalmuseet ID
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål