Wahlen, Heinrich Rudolph (1873 - 1970) [sv]

Wahlen, Heinrich Rudolph (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Heinrich Rudolph Wahlen, född 1873 i Tyskland, död 1970, Hamburg, konsul och företagare, verksam i Tyska Nya Guinea. [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
30/09/2021 12:29:35
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/3926b46a-f144-48b6-915f-4f923679d8df | RDF/XML | JSON-LD
Name
Wahlen, Heinrich Rudolph
Swedish

First name
Heinrich Rudolph
Swedish

Last name
Wahlen
Swedish

Alternative name
H. R. Wahlen
Swedish

Title
konsul

-Title
konsul
Swedish
Description
Heinrich Rudolph Wahlen, född 1873 i Tyskland, död 1970, Hamburg, konsul och företagare, verksam i Tyska Nya Guinea.
Swedish

Birth
04/06/1873

-Time
04/06/1873
Death
1970

-Time
1970
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Biography

Heinrich Rudolph Wahlen, född 1873 i Tyskland, död 1970, Hamburg, konsul och företagare.
Han kom till Tyska Nya Guinea 1895 och var anställd vid Hernsheim & Co till 1903. Han ägde flera av de västra öarna i Bismarckarkipelagen i början av 1900-talet. Han lät bygga en stor herrgård på Luf Island, Hermit Group, Western Islands. Från 1907 var han Sveriges konsul i området. År 1910 grundade han Heinrich Rudolph Wahlen GmbH och 1913 blev han direktör för Hamburgischen Südsee AG. Efter första världskriget uppstod en juridisk strid med Australien om hans egendomar och han förlorade dem och återvände till Tyskland men fortsatte där att försöka få tillbaks vad han ansåg sig ha förlorat. Under nazitiden fick han ansvar för koloniala frågor.
Han var gift med Thyra och de var föräldrar till Viola Wahlen.

Swedish

Activity
, , Luf [sv]

-Place reference
, , Luf [sv]
--Place (text)
Luf
Swedish
, , Bismarckarkipelagen [sv]

-Place reference
, , Bismarckarkipelagen [sv]
--Place (text)
Bismarckarkipelagen
Swedish
Carlotta-SMVK
1000686

-Id
1000686
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037462284
-Id
021037462284
-System
DigitaltMuseum