Ombudsman for patients Place holder

Pasient- og brukerombud (norwegian bokmål), Pasient- og brukarombod (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:14:04
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/pasient-og-brukerombud
Label
Ombudsman for patients
English

Pasient- og brukerombud
Norwegian bokmål

Pasient- og brukarombod
Norwegian nynorsk

Not used label
Pasientklage
Norwegian bokmål

Pasienteombod
Norwegian nynorsk

Pasientklage
Norwegian nynorsk

Pasientombud
Norwegian bokmål

Broader concept
English
     Care services
English

English
     Patient rights
English

Note
**
Norwegian bokmål

Helsetilsynet i fylket kan etter forspurnad frå pasient eller pårørande vurdere om helsepersonell i spesialisthelsetenesta har gitt forsvarleg behandling. Ein eventuell klage skal sendast til Statens helsetilsyn for vurdering etter helsepersonelllova.
Norwegian nynorsk