Tvangsmessige leveringsinnskrenkninger [no]

Tvangsmessige leveringsinnskrenkninger (norwegian bokmål)

Vassdrags- og energisektoren : Energi (Norges vassdrags- og energidirektorat) [no]

Published
Status

URI
http://kulturnav.org/38e93e3d-549b-45bf-b4f2-9d0bab392f52 | RDF/XML | JSON-LD
Label
Tvangsmessige leveringsinnskrenkninger
Norwegian bokmål

Definition
tvangsmessige reduksjoner i levert energi gjennom utkobling av forbruk, som ikke allerede følger av inngåtte avtaler
Norwegian bokmål

Broader concept
     Document
English
          Normative document
English
               Regulation
English
                    Forskrift om kraftrasjonering [no]
English
                         (Begrep fra Forskrift om kraftrasjonering) [no]
English

Web reference
Norwegian bokmål