Borgen, Gustav (1865 - 1926) [no]

Other languages: Borgen, Gustav (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
17/04/2024 09:46:53
08/06/2024 03:15:30
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/38e0b7ed-1649-4e20-90d2-5692cb9ca989 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Borgen, Gustav
Norwegian bokmål

First name
Gustav
Norwegian bokmål

Last name
Borgen
Norwegian bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
1865

-Time
1865
Death
1926

-Time
1926
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Lithuanian

Dutch

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født 10.06.1865, d. 16.08.1926. Var muligens en tid ansatt hos H. Ingeberg. Overtok 1.4.1891 Fredr. Klems forretning, som denne hadde startet i 1866 i Universitetsgd.6, flyttet i 1899 til Carl Johansgd.45. I 1922 solgte han forretningen til redaktør Bertrand Marius Steen, som drev den med den danskfødte fotografen Henry T. Schmidt som bestyrer, og med firmanavnet "Borgens Atelier". Da Steen døde i 1925 ble den overtatt av Helga Olsen (senere gift Krause og flyttet til USA). Hun beholdt Schmidt som bestyrer til 1929, og ansatte så fotograf Aage Løkke. 15.8.1938 ble firmaet kjøpt av fotograf Thore Fredrik Finne, som i 1939 flyttet det til Karl Johansgate 19, hvor han hadde overtatt farens atelier. Han drev begge firmaene frem til 1952, da han solgte forretningen til fotograf Bent Harald Lund, som drev atelieret med firmanavnet "Fotograf Finne, Bent Lund" til 1987. Firmaet skal ha oppbevart negativarkivene etter Klem, Borgen og Th. Finne. I dag befinner materialet seg i Nasjonalbiblioteket. Ca. 60 000 glassplater fra Gustav Borgen (heri noe materiale fra Klem og fra Borgens Atelier, 1922-1939) befinner seg ved Norsk Folkemuseum.

Virkested:
1891-1899: Oslo; Universitetsgd. 6
1899-1922: Oslo; Carl Johansgd. 45
1890 ca-1922: Oslo

Norwegian bokmål

-Other actor
Has works/objects at
-Organization/collection
-Organization/collection
-Organization/collection
Norwegian bokmål
-Organization/collection
Norwegian bokmål
-Organization/collection
-Organization/collection
-Organization/collection
-Organization/collection
-Organization/collection
-Organization/collection
-Organization/collection
Norwegian bokmål
-Organization/collection
-Organization/collection
Norwegian bokmål
-Organization/collection
Norwegian bokmål
-Organization/collection
Norwegian bokmål
Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Skjema Gamle Bergen Museum 06.11.1997
Upublisert materiale i Preus museum
Norsk fotografisk tidsskrift 15(1926) : 7, s. 80 (nekrolog)
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
305

-Id
305
-System
FR
DigitaltMuseum
021036005204

-Id
021036005204
-System
DigitaltMuseum
Nasjonalmuseet ID
25E13BC3-0886-43F0-97C4-D9C1DBCBE20A

-Id
25E13BC3-0886-43F0-97C4-D9C1DBCBE20A
-System
Nasjonalmuseet ID
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål