André, Harald (1884 - 1963) [sv]

André, Harald (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:32:43
01/05/2021 00:27:37
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/38c0534f-9967-4172-aae0-4ea0dd1bc38a | RDF/XML | JSON-LD
Name
André, Harald
Swedish

First name
Harald
Swedish

Last name
André
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
07/09/1884

-Time
07/09/1884
Death
1963

-Time
1963
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Verksamhet: Anställd hos L Källman i Borås 1903-1906, vid Fångvårdsstyrelsens arkitektkontor 1909-1911, hos Isak Gustaf Clason 1912-1915.
Byggnadschef hos AB Huvudstaden 1916-1917, AB Arsenalen 1918.
Delägare i arkitekt- och byggnadsbyrån André & Stille 1919-1926.
Egen verksamhet i Stockholm från 1927.

Medlemskap: STF 1908-1912, Svenska Teknologföreningen.
SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 1. Födelseåren 1811 - 1884. Stockholm, 1937. Sid 732.
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 1430.
Vennberg, Erik och Eklund, Pehr (red): Stockholms näringsliv. Del 1. Stockholm, 1924. Sid 28.
Swedish

Primus
386

-Id
386
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034075737

-Id
011034075737
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish