Militärhäktet [sv]

Militärhäktet (swedish)

Karlskrona - Byggnader [sv]

Last changed
22/11/2018 16:09:19
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/389a1926-f41d-4f37-96b9-c852c3496be9 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Militärhäktet
Swedish

Alternative name
Kronohäktet
Swedish

History

Ritningen utfördes redan 1894 av F Bothén, men reviderades av Sixten C:son Sparre vid Kungliga Marinförvaltningen. Byggnaden uppfördes 1910-11 som ett cellfängelse av Philadelphiamodell. Från början fanns plats för 20 celler högst upp och 14 celler våningen under. Här fanns även vakt- och tjänsterum samt en finare avdelning ämnad för officerare. Byggnaden brukades som fängelse in på 1960-talet.

1992 blev byggnaden utsedd till ett byggnadsminne.

Swedish

Time
1911

-Earliest time
1911
Located at
Stumholmen (ö (T.ISL)) [sv] Bastionsgatan 14

-Place
-Specified
Bastionsgatan 14
Swedish
Geodata
56.16043, 15.59808, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
56.16043
-Longitude (Easting)
15.59808
-Text
Riksantikvarieämbetet. Bebyggelseregistret, Militärhäktet. Hämtad 2018-10-29.
Swedish
-Text
Länsstyrelsen Blekinge. Byggnadsminnen, Militärhäktet. Hämtad 2018-10-29.
Swedish