AS Lakseoppdrett (M fi 1) (Selskap) [no]

AS Lakseoppdrett (M fi 1) (norwegian bokmål)

Norske havbruksaktører (Museene i Sør-Trøndelag AS (MIST)) [no]

Description
Matfiskkonsesjon i Kristiansund kommune, tildelt i 1973. Ble i 1980 delt i to separate konsesjoner; AS Lakseoppdrett (M fi 4) og Anders Sandvik og Sønn (M fi 6). [no]
Type
Dataset owner
Museene i Sør-Trøndelag AS (MIST) (Museum) [no] owns the information on this page
Last changed
04/09/2020 12:32:00
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/383ae85a-fc0f-4733-927c-31908e548f5a | RDF/XML | JSON-LD
Name
AS Lakseoppdrett (M fi 1)
Norwegian bokmål

Alternative name
M fi 1
Norwegian bokmål

Description
Matfiskkonsesjon i Kristiansund kommune, tildelt i 1973. Ble i 1980 delt i to separate konsesjoner; AS Lakseoppdrett (M fi 4) og Anders Sandvik og Sønn (M fi 6).
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
08/08/1973
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
1980

-Time
1980
Type
English

Norwegian bokmål

Swedish

Activity
Matfiskoppdrett

-Type of activity (text)
Matfiskoppdrett
Norwegian bokmål
-Other actor
-Other actor
Reference
Hans Ulrik Hammer (2012), «Havbruksnæringas historie på Nordmøre»
Norwegian bokmål