Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
18/01/2016 12:57:36
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/382c9a5b-06bb-4aa8-b59d-aa9c900de140 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Dehler 32
Swedish

Type of vessel
English

Norwegian bokmål

Swedish

Other vessel type
Norwegian bokmål

Swedish

English

Norwegian bokmål

Swedish

English

Norwegian bokmål


Measurement
Skrovlängd [sv]: 9,81 meter (m) [no]

-Measurement type
Swedish

-Value
9,81
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk
Skrovbredd [sv]: 3,25 meter (m) [no]

-Measurement type
Swedish

-Value
3,25
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk
SRS-tal [sv]: 1,199

-Measurement type
Swedish

-Value
1,199
-Specification
(2014)
Swedish
SRS-tal utan undanvindsegel [sv]: 1,175

-Measurement type
-Value
1,175
-Specification
(2014)
Swedish
-Constructed by