Angell, Peter (1852 - 1901) [no]

Angell, Peter (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 12:58:17
13/08/2022 01:19:18
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/381beea7-ecc9-47d2-91c8-e0a9a156c0fa | RDF/XML | JSON-LD
Name
Angell, Peter
Norwegian bokmål

First name
Peter
Norwegian bokmål

Last name
Angell
Norwegian bokmål

Alternative name
Angell, Petter
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1852

-Time
1852
Death
1901

-Time
1901
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født i Bergen 30.06.1852. Sønn av skipper Lorentz C. A. og Anne Marie Schult (Schultz), ugift. Søkte 5.11.1880 om "Borgerskab som Handlende og agter at drive Handel i Hasselmanns Hus i 16. Rode No. 5". Utvandret 12.2.1894 til USA., kom senere tilbake, arbeidet hos "Brødrene Larm". Arbeidet også en tid hos fotograf Christiansen. Tok et dobbeltbilde av seg selv, som finnes på NBO. Av hans produksjon med eget firmanavn kjennes bare ett farvelagt fotografi av en fisker i Gamle Bergen Museum.

Virkested:
1900 ca: Bergen.
1880-1890: Bergen.

Norwegian bokmål

Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
96

-Id
96
-System
FR
DigitaltMuseum
021036004897

-Id
021036004897
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål