2460 OSEN (Poståpneri) [no]

2460 OSEN (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
03/11/2015 13:54:15
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/37e5abb8-b09b-493c-89e6-2d3c66e866af | RDF/XML | JSON-LD
Name
2460 OSEN
Norwegian bokmål

Alternative name
OSEN
Norwegian bokmål

Establishment
03/01/1870 Åmot (Kommune) [no], ,

-Time
03/01/1870
-Place reference
Åmot (Kommune) [no], ,
--Place
Norwegian bokmål
Termination
?

-Time
?
Code
2460
Type
Norwegian bokmål

History

OSEN poståpneri, på gården Vika, i annex til Trysil prestegjeld, Søndre Østerdalen fogderi, under Christiania postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 3.1.1870, med virksomhet fra 14.2.1870 og med ukentlig bipostrute til/fra Aamot poståpneri. Sirk. 3, 18.2.1870.

Poståpneriet ble fra 1.1.1886 lagt under Hamar postkontor. Sirk. 29, 10.12.1885.

Bipostruta Osen -- Rena (Aamot) ble i 1887 endret til 2 ganger ukentlig. Sirk. 17, 6.7.1887.

Poståpneriet ble fra 1.7.1911 langt under Rena postkontor. Sirk. 35, 14.6.1911.

Fra 1.10.1931 lagt under Elverum postkontor. Sirk. 28, 24.9.1931.

Fra 1.7.1953 igjen lagt under Rena postkontor. Sirk. 17, 20.6.1953.

Fra 1.3.1970 igjen under Elverum postkontor. Sirk. 6, 23.2.1970.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Ifølge "Norske Filatelistika" ble datostempel av 2-rings vanlig type tilsendt først i 1882.

(2460)
Poståpnere/styrere:
Gårdbr. Lars Pedersen Valmsnæsset 14.2.1870.
Kirkesanger D. Nilsen 15.9.1890.
Bertha Nysæter midlertidig i en tid fra 1907. Under hennes tjenestefri i 2 år fra 1.10.1916 ble stedet styrt av Ida Nilsen (f. 1877).
Ida Nilsen tilsatt 14.10.1918 (f. 1877).
Løytnant Arne O. Floden 1.3.1941 (f. 1904).
Nicoline Marthea Floden under tjenestefrihet fra 1.3.1953 og ut året, kst. 1.9.1954, fast 1.6.1955 (f. 1905).
Finn Jota kst. 1.9.1976 (f. 1954).
Posteksp. Terje Opseth 1.11.1979 (f. 1949).
Ingrunn Pauline Berget 1.10.1982 (f. 1949).
Res.postkass. Kai Arild Bakken 1.6.1988 (f. 1942).
Poststyrer Laila Johnsen Brenden 1.9.1995.

Årlig poståpnerlønn var:

1870 1872 1897 1902 1912 1913 1914 1917
Spd. 12 18
Kr 180 400 500 600 650 750

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 03/01/1870 ?

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
03/01/1870 ?
--Earliest time
03/01/1870
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166440769

-Id
021166440769
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål