9196 VORTERØSKAGEN (Poståpneri) [no]

9196 VORTERØSKAGEN (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
15/08/2017 17:19:21
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/37c9f469-0234-4ed5-ad2e-26c24db6bfc3 | RDF/XML | JSON-LD
Name
9196 VORTERØSKAGEN
Norwegian bokmål

Alternative name
VORTERØSKAGEN
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
01/10/1906
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
30/09/1989

-Time
30/09/1989
Code
9196
Type
Norwegian bokmål

History

VORTERØSKAGEN poståpneri, på dampskipsanløpsstedet, i Skjervø herred, Tromsø amt, under Tromsø postkontor, ble underholdt fra 1.10.1906 i stedet for det tidligere brevhus. Sirk. 43, 26.9.1906.

Navnet ble fra 1908 skrevet VORTERØYSKAGEN. Sirk. 27, 20.5.1908.

Poståpneriet var grunnet krigssituasjonen evakuert fra ultimo 1944 til poståpneriet kom i ordinær virksomhet igjen fra 1.11.1945. Sirk. 29, 3.11.1945.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

9196 VORTERØYSKAGEN postkontor C, underTromsø postkontor, ble midlertidig lagt ned fra 1.1.1988.
Endelig lagt ned fra 1.10.1989. Ny postadresse: VORTERØYA, 9197 ULØYBUKT. Sirk. 29, 31.8.1989.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(9196)
Poståpnere/styrere:
Handelsbest. Nils B. Nilssen 1.10.1906.
Handelsbest. Thorleif Gamst kst. 24.10.1910.
Ds.eksp. og handelsbest. Axel Kristian Torelius Gamst 31.3.1916 (f. 1888). Han evakuerte til Myklebostad, med Øivind Giæver som midlertidig ordnet med posten til 1.11.1945.
Ds.eksp. og handelsbest. Axel Kristian Torelius Gamst tilbake fra 1.11.1945 (f. 1888).
Ds.eksp. Isak Salomonsen 1.2.1958 (f. 1920).
(?) (?) (?)

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1909, da årlig lønn ble satt til kr 150,-, fra 1913 kr 200,- og fra 1917 kr 250,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01/10/1906 30/09/1989

-Type of activity
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01/10/1906 30/09/1989
--Earliest time
01/10/1906
--Latest time
30/09/1989
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret 2017.

Norwegian bokmål