Ulseth, Hans (1836 - 1884) [no]

Ulseth, Hans (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
28/04/2022 06:58:30
06/08/2022 01:56:50
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/37887f32-f148-4278-ab28-f30c0b5c20ca | RDF/XML | JSON-LD
Name
Ulseth, Hans
Norwegian bokmål

First name
Hans
Norwegian bokmål

Last name
Ulseth
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1836

-Time
1836
Death
1884

-Time
1884
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født i Thingvold, død i Bergen 26.06.1884. Sønn av husmann Hans U., gift 1862 med Maren Rosendahl, datter av Morten Andreas R., 3 døtre. Kjøpte "Grønnings Enkes Boghandling" i Bergen i 1859. Drev så bokhandel, forlag, bokbinderi, leiebibliotek m. m. I 1862 hadde han lært fotografering i utlandet og begynte også som fotograf. I 1864 var atelieret en tid bestyrt av S. Eymundarson, muligens drev Sandblom det en tid 1866/67, men Ulseth drev sannsynligvis atelieret selv inntil Sandblom overtok det (ca. 1873) og deretter P. Christiansen i 1875.

Norwegian bokmål

Activity
Fotograf 1862 1873? Bergen (By) [no], Bergen; Strandgaden, 4de Huus indenfor Smørsalmindingen nedre Side [no],

-Type of activity (text)
Fotograf
Norwegian bokmål

-Timespan
1862 1873?

--Earliest time
1862
--Latest time
1873?
-Place reference
Bergen (By) [no], Bergen; Strandgaden, 4de Huus indenfor Smørsalmindingen nedre Side [no],
--Place
Norwegian bokmål

--Specified
Bergen; Strandgaden, 4de Huus indenfor Smørsalmindingen nedre Side
Norwegian bokmål
Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Skjema Gamle Bergen Museum 06.11.1997
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
2918

-Id
2918
-System
FR
DigitaltMuseum
021036009138

-Id
021036009138
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål