Ulseth, Hans (1836 - 1884) [no]

Ulseth, Hans (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
28/04/2022 06:58:30
18/03/2023 01:33:40
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/37887f32-f148-4278-ab28-f30c0b5c20ca | RDF/XML | JSON-LD
Name
Ulseth, Hans
Norwegian bokmål

First name
Hans
Norwegian bokmål

Last name
Ulseth
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1836

-Time
1836
Death
1884

-Time
1884
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født i Thingvold, død i Bergen 26.06.1884. Sønn av husmann Hans U., gift 1862 med Maren Rosendahl, datter av Morten Andreas R., 3 døtre. Kjøpte "Grønnings Enkes Boghandling" i Bergen i 1859. Drev så bokhandel, forlag, bokbinderi, leiebibliotek m. m. I 1862 hadde han lært fotografering i utlandet og begynte også som fotograf. I 1864 var atelieret en tid bestyrt av S. Eymundarson, muligens drev Sandblom det en tid 1866/67, men Ulseth drev sannsynligvis atelieret selv inntil Sandblom overtok det (ca. 1873) og deretter P. Christiansen i 1875.

Norwegian bokmål

Activity
Fotograf 1862 1873? Bergen (By) [no], Bergen; Strandgaden, 4de Huus indenfor Smørsalmindingen nedre Side [no],

-Type of activity (text)
Fotograf
Norwegian bokmål

-Timespan
1862 1873?

--Earliest time
1862
--Latest time
1873?
-Place reference
Bergen (By) [no], Bergen; Strandgaden, 4de Huus indenfor Smørsalmindingen nedre Side [no],
--Place
Norwegian bokmål

--Specified
Bergen; Strandgaden, 4de Huus indenfor Smørsalmindingen nedre Side
Norwegian bokmål
Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Skjema Gamle Bergen Museum 06.11.1997
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
2918

-Id
2918
-System
FR
DigitaltMuseum
021036009138

-Id
021036009138
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål