8513 SILDVIK (Poståpneri) [no]

8513 SILDVIK (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
21/10/2015 10:19:13
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/377dc2a6-8886-4cbb-ae65-e604f4e3ee8f | RDF/XML | JSON-LD
Name
8513 SILDVIK
Norwegian bokmål

Alternative name
SILDVIK
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
01/10/1910
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
30/04/1969

-Time
30/04/1969
Code
8513
Type
Norwegian bokmål

History

SILDVIK poståpneri, på jernbanestasjonen, i Ankenes herred. Nordland amt, under Narvik postkontor, ble underholdt fra 1.10.1910. Sirk. 46, 22.9.1910.

Navnet ble fra 1.1.1951 endret til ROMBAK. Sirk. 33, 15.12.1950.
Samtidig fikk Rombak poståpneri navnet Straumsnes i Ofoten.

Poståpneriet ROMBAK ble lagt ned fra 1.7.1963 og samtidig omgjort til brevhus II. Sirk. 23, 26.6.1963.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble antakelig tilsendt ved opprettelsen. I 1951 overtatt datostempel av 2-rings vanlig type med åpen stjerne fra det tidligere Rombak poståpneri.

Poståpnere:
Stasj. eksp. Kristian Bjaaland 1.10.1910. Under tjenestefri i tiden 1.9.1913-- 30.6.1914 med telegrafist Teigen som midlertidig styrer.
Stasj.mester O. Stenberg 27.4.1916.
Stasj.mester Th. Lindvig 20.7.1920 (f. 1878).
T. Hæsken 1.1.1923.
Overtatt av Norges Statsbaner fra 1.7.1926.

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1912, da årlig lønn ble satt til kr 150,-, fra 1916 kr 200,-, fra 1917 kr 300,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

ROMBAK brevhus II, i Ankenes komm., Nordland fylke, under Narvik postkontor, ble opprettet fra 1.7.1963 i stedet for det tidligere poståpneri. Sirk. 23, 26.6.1963.

8513 ROMBAK brevhus II P ble lagt ned fra 1.5.1969. (Brevhusregister.) Ny postadresse: 8500 NARVIK. Kilde: Nedlagte poststeder og poststeder som har endret navn i tiden 1900--1981.

Brevhuset nyttet antakelig det tidligere poståpneris sist tildelte datostempel av 2-rings vanlig type med åpne stjerne.

(8513)
Brevhusstyrer:
John Krogstad 1.7.1963 (f. 1916), til nedleggelsen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01/10/1910 30/04/1969

-Type of activity
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01/10/1910 30/04/1969
--Earliest time
01/10/1910
--Latest time
30/04/1969
DigitaltMuseum
021166443464

-Id
021166443464
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål