Sørum (Historisk kommune) [no]

Sørum (norwegian bokmål)

Tidligere kommune [no]


URI
http://kulturnav.org/375b3bce-8ca6-4988-b0a8-3e8f67f79456 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Sørum
Norwegian bokmål

Code
0226
Place type
Coordinates
59.98709, 11.24019, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
59.98709
-Longitude (Easting)
11.24019
Followed by
Norwegian bokmål

Time
31/12/2019

-Latest time
31/12/2019