3176 VAALE (Poståpneri) [no]

3176 VAALE (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
21/10/2015 10:13:36
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/37277bd4-59ec-4534-b956-569cd482b267 | RDF/XML | JSON-LD
Name
3176 VAALE
Norwegian bokmål

Alternative name
VAALE
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
01/10/1875
--Place
Norwegian bokmål
Termination
30/04/1989

-Time
30/04/1989
Code
3176
Type
Norwegian bokmål

History

VAALE poståpneri, i Vaale prestegjeld, Jarlsberg fogderi, under Holmestrand postkontor, ble opprettet fra vinterpostens begynnelse i 1875 (1.10.1875), i hovedpostruten mellom Christiania og Christiansand S. I den tid av året da postbefordringen foregår med dampskip, ble det underholdt 2 ganger ukentlig bipost mellom Holmestrand og Vaale. Sirk. 23, 29.9.1875.Poståpneriets navn ble ca 1876 endret til UNDRUMSDAL. Sirk. 27, 4.12.1875.Poståpneriet UNDRUMSDAL ble lagt ned fra 1.7.1886. Sirk. 15, 6.7.1886.Det er ikke kjent om poståpneriet ble tildelt datostempel.Poståpnere:

Gårdbruker Christoffer Hansen Solerød 1.10.1875. (På skyss-stedet Solerød.)

Gårdbr. Ole Hansen Solerød 1.4.1883.Årlig poståpnerlønn i 1875 var 20 Speciedaler.

Nytt UNDRUMSDAL poståpneri, i Vaale herred, Jarlsberg fogderi, under Horten postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. av den 29.12.1888 og 8.5.1889, med virksomhet fra 1.7.1889 og med to ganger ukentlig bipostrute ved gående bud til/fra Augedal (Adal) poståpneri. Sirk. 14, 20.6.1889.Poståpneriet ble fra 1.4.1954 lagt under Tønsberg postkontor. Sirk. 2, 6.2.1954.Ved etablering av nye poststedsgrupper fra 1.11.1973 ble poståpneriet heretter benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.3176 UNDRUMSDAL postkontor C, i Tønsberg postområde, ble lagt ned fra 1.5.1989. Ny postadresse: UNDRUMSDAL, 3178 VÅLE. Sirk. 14, 14.4.1989.Da ordningen med bruk av postnummer i Norge startet fra 18.3.1968, ble UNDRUMSDAL tildelt postnr 3116. Dette ble fra 1.4.1987 ble endret til postnr 3176. (4. trafikkontor, 26.11.1986.)Etter folkeavstemning høsten 2001 er Våle og Ramnes kommuner vedtatt slått sammen til den nye Re kommune fra 1.1.2002.Poståpneriet ble ved opprettelsen tildelt datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne.(3116 / 3176)

Poståpnere/styrere:

Kirkesanger Hans Olsen 1.7.1889.

Gårdbr. Julius Hansen Solerød kst. 14.11.1905, fast 28.12.1905.

Enke Josefine Hansen Solerød kst. inntil videre fra 13.11.1919, fast 1.2.1920 (f. 1871).

Emil Solerød 1.4.1937 (f. 1900).

Astrid Solerød midlertidig fra 9.5.1945.

Jens Oskar Næss midlertidig fra 1.7.1945, fast 1.7.1948 (f. 1906).

Vikarer fra 1.11.1976.

Posteksp. Marianne Bakken (engasjement) fra 1.9.1980 (f. 1960).

Posteksp. Turid Krüger 1.9.1981 (f. 1933).Årlig poståpnerlønn var i 1889 kr 50,-, fra 1898 kr 120,-, fra 1912 kr 150,-, fra 1913 kr 200,- og fra 1917 kr 300,-.

Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.NB: Se også nytt Vaale i Jarlsberg poståpneri.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01/10/1875 30/04/1989

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01/10/1875 30/04/1989
--Earliest time
01/10/1875
--Latest time
30/04/1989
DigitaltMuseum
021166441065

-Id
021166441065
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål