Stuxberg, Anton (1849 - 1902) [sv]

Stuxberg, Anton (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Anton Julius Stuxberg, född 12 april 1849 i Stucks i Bunge på Gotland, död 30 november 1902 i Göteborg, var en svensk zoolog och upptäcktsresande. Stuxberg deltog i Vegaexpeditionen åren 1878 - 1880. [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
29/01/2018 07:47:34
22/02/2020 05:11:58
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/37274741-64c8-4b0d-977a-99eb22499e62 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Stuxberg, Anton
Swedish

First name
Anton
Swedish

Last name
Stuxberg
Swedish

Title
upptäcktsresande

-Title
upptäcktsresande
Swedish
zoolog

-Title
zoolog
Swedish
Description
Anton Julius Stuxberg, född 12 april 1849 i Stucks i Bunge på Gotland, död 30 november 1902 i Göteborg, var en svensk zoolog och upptäcktsresande. Stuxberg deltog i Vegaexpeditionen åren 1878 - 1880.
Swedish

Wikipedia

Birth
12.04.1849

-Time
12.04.1849
Death
30.11.1902

-Time
30.11.1902
Biography

Anton Julius Stuxberg, född 12 april 1849 i Stucks i Bunge på Gotland, död 30 november 1902 i Göteborg, var en svensk zoolog och upptäcktsresande. Stuxberg deltog i Vegaexpeditionen åren 1878 - 1880. Anton Julius Stuxberg var son till kyrkoherden och nämndemannafamiljen Johannes Stuxberg och Anna Maria Höglund. Senare valde Stuxberg att studera och 1869 började han vid Uppsala universitet där han nådde Fil doktor 1875. Stuxberg genomförde flera forskningsresor under Adolf Erik Nordenskiöld till Arktis, Novaja Zemlja, Sibirien och till Jenisejfloden 1875 och 1876. Han värvades av Nordenskiöld' att även delta som zoolog på Vegaexpeditionen åren 1878 – 1880. 1881 gifte han sig med Helga Elvira Frankenfeldt och paret fick tre söner och där Anton Stuxberg d.y. senare skulle bli astronom och geofysiker. 1882 blev han intendent vid Göteborgs museums zoologiska avdelning en post han innehade fram till sin död. Han var på sin tid en ledande kännare av Arktis' fauna, med inriktning på fiskar, kräftdjur astacidæ, tusenfotingar myriapoda och evertebrater. 1882 blev han även ledamot i Kungliga Vetenskaps- och Vitterhetssamhället i Göteborg. Stuxberg fick en omfattande vetenskaplig och populärvetenskaplig produktion. Från litteraturhistorien är han även känd som en av August Strindbergs nära vänner och omtalas ofta i dennes brevväxling. I Strindbergs brev kallas vännen ibland för "Stux", vilket ska jämföras med Strindberg själv som kallas för "Strix". 1897 deltog han i en forskningsresa till Krim och Kaukasien. I november 1902 avlider Stuxberg i Göteborg. (wikipedia, 2010-09-13)

Swedish

Carlotta-SMVK
3248630

-Id
3248630
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037462157
-Id
021037462157
-System
DigitaltMuseum