alpelue [no]

alpelue (norwegian bokmål), alpelue (norwegian nynorsk)

Nomenklatur for drakt (Norsk Institutt for Bunad og Folkedrakt) [no]

Description
Også kalt baskerlue. En myk lue av ull med flat, rund pull og uten lueskygge eller brem. Betegnelsene alpelue og baskerlue brukes om hverandre i Norge, men alpeluene var opprinnelig litt videre enn baskerluene. [no]
Broader concept
Dataset owner
Norsk Institutt for Bunad og Folkedrakt (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
post@bunadogfolkedrakt.no [no]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
23/11/2020 14:27:52
16/10/2021 11:59:53
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/36fcf484-3503-4d6a-baf7-05d4b6ffac6c | RDF/XML | JSON-LD
Label
alpelue
Norwegian bokmål

alpelue
Norwegian nynorsk

Alternative label
alpehue
Norwegian bokmål

alpehue
Norwegian nynorsk

alpehuve
Norwegian nynorsk

alpeluve
Norwegian nynorsk

Description
Også kalt baskerlue. En myk lue av ull med flat, rund pull og uten lueskygge eller brem. Betegnelsene alpelue og baskerlue brukes om hverandre i Norge, men alpeluene var opprinnelig litt videre enn baskerluene.
Norwegian bokmål

Også kalla baskarlue. Ei mjuk lue av ull med flat, rund pull og utan lueskygge eller brem. Nemningane alpelue og baskarlue blir brukte om kvarandre i Noreg, men alpeluene var opphavleg litt vidare enn baskarluene.
Norwegian nynorsk

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Store norske leksikon

Category
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Norwegian nynorsk

Broader concept
English
     headgear - Name
English
          lue [no] - Name
English
               barett [no] - Name
English

Related concept
Norwegian bokmål

Norwegian nynorsk

Close match (internal)
Norwegian bokmål

Norwegian nynorsk