Teigen, Truls (1933 - 2001) [no]

Teigen, Truls (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
31/03/2021 11:18:21
13/08/2022 01:50:14
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/36e55820-8001-4031-859e-82115154dd8c | RDF/XML | JSON-LD
Name
Teigen, Truls
Norwegian bokmål

First name
Truls
Norwegian bokmål

Last name
Teigen
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1933

-Time
1933
Death
2001

-Time
2001
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født i Ås 28.04.1933, død 14.10.2001. Sønn av hønserieier Arne Knudsen og Marit Teigen (datter av fotograf Karl Teigen og Ragnhild Væring). Tillatelse til å bære familienavnet Teigen. Gift 1959 med Unni Johansen, datter av Ludvig Johansen og Nora Wahl. 1 sønn og 1 datter. Begynte i 1948 i lære hos morfaren Karl Teigen. Etter noen år tok han Oslo Yrkesskoles fotolinje, kurs ved Dansk Fotografisk Forenings Fagskole i København. Dansk sv.brev i 1954, norsk sv.brev 1956 og håndverksbrev i 1958. Assistent et halvt år ved Nordiska Museets fotoavd. i Stockholm 1958. Overtok sammen med Gotfred Teigen i 1969 Karl Teigens atelier, som da fikk endret navn til "Teigens Fotoatelier".

Virkested:
1969-1999: Oslo; St. Olavs gate 1

Norwegian bokmål

Related to
Teigen, Gotfred (1911 - 1994) [no] Stefar til Truls Teigen

-Other actor
Norwegian bokmål

-Specification
Stefar til Truls Teigen
Norwegian bokmål
-Other actor
Norwegian bokmål
-Other actor
Reference
Kilder:

Norsk fagfoto 8(1971) : 9, s. 203-209
Fotografi 15(1982) : 4, s. 57-59
Norsk fotografisk tidsskrift 69(1983) : 1, s. 35
Norske fotosamlinger, 1989
Bonge, Susanne: Upublisert materiale (SFFR)
Norsk fotografisk tidsskrift 86(2000) : 3, s. 23-26
Norsk fotografisk tidsskrift 88(2002) : 1, s. 48 (nekrolog)
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
2808

-Id
2808
-System
FR
DigitaltMuseum
021036008980

-Id
021036008980
-System
DigitaltMuseum
Nasjonalmuseet ID
23E569E8-BD54-4CD6-85AB-4DE23BEFB951

-Id
23E569E8-BD54-4CD6-85AB-4DE23BEFB951
-System
Nasjonalmuseet ID
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål