Teigen, Truls (1933 - 2001) [no]

Teigen, Truls (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
31/10/2022 12:34:07
18/03/2023 01:32:33
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/36e55820-8001-4031-859e-82115154dd8c | RDF/XML | JSON-LD
Name
Teigen, Truls
Norwegian bokmål

First name
Truls
Norwegian bokmål

Last name
Teigen
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1933

-Time
1933
Death
2001

-Time
2001
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født i Ås 28.04.1933, død 14.10.2001. Sønn av hønserieier Arne Knudsen og Marit Teigen (datter av fotograf Karl Teigen og Ragnhild Væring). Tillatelse til å bære familienavnet Teigen. Gift 1959 med Unni Johansen, datter av Ludvig Johansen og Nora Wahl. 1 sønn og 1 datter. Begynte i 1948 i lære hos morfaren Karl Teigen. Etter noen år tok han Oslo Yrkesskoles fotolinje, kurs ved Dansk Fotografisk Forenings Fagskole i København. Dansk sv.brev i 1954, norsk sv.brev 1956 og håndverksbrev i 1958. Assistent et halvt år ved Nordiska Museets fotoavd. i Stockholm 1958. Overtok sammen med Gotfred Teigen i 1969 Karl Teigens atelier, som da fikk endret navn til "Teigens Fotoatelier".

Virkested:
1969-1999: Oslo; St. Olavs gate 1

Norwegian bokmål

Related agent
Teigen, Gotfred (1911 - 1994) [no] Stefar til Truls Teigen

-Other actor
Norwegian bokmål

-Specification
Stefar til Truls Teigen
Norwegian bokmål
-Other actor
Norwegian bokmål
-Other actor
-Organization/collection
Norwegian bokmål
Reference
Kilder:

Norsk fagfoto 8(1971) : 9, s. 203-209
Fotografi 15(1982) : 4, s. 57-59
Norsk fotografisk tidsskrift 69(1983) : 1, s. 35
Norske fotosamlinger, 1989
Bonge, Susanne: Upublisert materiale (SFFR)
Norsk fotografisk tidsskrift 86(2000) : 3, s. 23-26
Norsk fotografisk tidsskrift 88(2002) : 1, s. 48 (nekrolog)
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
2808

-Id
2808
-System
FR
DigitaltMuseum
021036008980

-Id
021036008980
-System
DigitaltMuseum
Nasjonalmuseet ID
23E569E8-BD54-4CD6-85AB-4DE23BEFB951

-Id
23E569E8-BD54-4CD6-85AB-4DE23BEFB951
-System
Nasjonalmuseet ID
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål