6200 SLYNGSTAD [no]

Other languages: 6200 SLYNGSTAD (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
03/11/2015 13:54:10
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/364a196b-5e4a-411c-a79a-5f8b62d16791 | RDF/XML | JSON-LD
Name
6200 SLYNGSTAD
Norwegian bokmål

Alternative name
SLYNGSTAD
Norwegian bokmål

Code
6200
History

SLYNGSTAD.

Opprettelsen av det første SLYNGSTAD (i Stranden) poståpneri kan ikke bekreftes. Navnet SLYNGSTAD sees først i en fortegnelse fra 1808 over poststeder som skal forsynes med nytt segl grunnet skifte av konge (Christian VII døde Frederik VI overtok).

I posthistorien nevnes SLYNGSTAD I STRANDEN som poståpneri i 1814. Videre er SLYNGSTAD nevnt i en Kgl.plakat av 15.5.1813 og i foreliggende portofortegnelser t.o.m. 1848.

Deretter som STRANDEN (Slyngstad), i samme prestegjeld, Søndmør fogderi, under Aalesund postkontor.

Fra fortegnelsen 1876 er navnet bare STRANDEN.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til STRANDA. Sirk. 53, 23.9.1921.

STRANDA poståpneri ble fra 1.5.1957 omgjort til POSTKONTOR A. Sirk. 7, 4.3.1957.

OBS: Se også Nytt SLYNGSTAD som ble opprettet 1.10.1894.

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 291. Ifølge "Norsk Filatelistisk Tidsskrift" nr 7/1988 fikk poståpneriet den 5.3.1859 en-rings datostempel av typen med med stenskrift bokstaver.

(6200)
Poståpnere/postmestere/postsjefer:
De første som ordnet med posten, er ukjente.
En timeseddel fra 1834 er attestert av Claus Ous, som muligens var poståpner. Claus Petersen Ous 1.5.1851 (muligens sønn av foregående).
Knud Olsen Møklebust i 1852.
Claus Petersen Ous 1.9.1853.
Gårdbr. og ds.eksp. Jens Peter Ous 1.5.1885 (f. 1855).
Gårdbr. Jens Peter Ous, kst. 1.1.1928 (f. 1885).
Anders Ous midlertidig fra 1.2.1956.
Avd.sjef Harald Olai Sunde 1.6.1957 (f. 1899).
Avd.sjef III Otto Hermann Hovde 1.1.1965 (f. 1916).
Distr.sekr. Jens Henrik Bævre 1.12.1968 (f. 1923).
Avd.sjef III Roy Magnus Hoem 1.1.1972 (f. 1926).
Postmester Odd Kjetil Lillebø 1.1.1995.
Postmester (vikar) Terje Moe fra 1.9.1997.
Postmester Terje Moe 1.6.1998.
Postmester Astrid Gjerde Moe 1.1.2001 v/Stranda posthandel.

Den først kjente årlige poståpnerlønn var i 1853 15 Spd. Deretter:

1866 1877 1888 1902 1908 1913 1914 1917
Spd. 24
Kr 150 250 400 550 600 650 800

Fra 1.7.1917 ble det ellers gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av daværende lønn.

Norwegian bokmål

DigitaltMuseum
021166442438

-Id
021166442438
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål