Scrap vehicle bonus Place holder

Vrakpant (norwegian bokmål), Vrakpant (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:15:43
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/vrakpant
Label
Scrap vehicle bonus
English

Vrakpant
Norwegian bokmål

Vrakpant
Norwegian nynorsk

Not used label
Bilvrak
Norwegian bokmål

Bilvrak
Norwegian nynorsk

Broader concept
     Vehicles
English

Note
Vrakpant er en panteordning for bil, og er et tiltak for at flere skal gjenvinne ødelagte/gamle biler istedenfor at de skal stå å skade miljøet.
Norwegian bokmål

Vrakpant er ei panteordning for bil, og er eit tiltak for at fleire skal gjenvinne audlagga/gamle bilar istadenfor at dei skal stå å skade miljøet.
Norwegian nynorsk