Diriks, Christian Adolph (1775 - 1837) [no] - Deprecated

Other languages: Diriks, Christian Adolph (norwegian bokmål)

Personer Vestfoldmuseene (Vestfoldmuseene) [no]

Dataset owner
Vestfoldmuseene (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 21:25:44
30/10/2021 08:28:02
Deprecated
Status

URI
Needs to be published, before URI is available
Name
Diriks, Christian Adolph
Norwegian bokmål

First name
Christian Adolph
Norwegian bokmål

Last name
Diriks
Norwegian bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
01/11/1775

-Time
01/11/1775
Death
16/12/1837

-Time
16/12/1837
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Biography

Christian Adolph Diriks var en dansk jurist som ble byfogd i Larvik og sorenskriver i grevskapet i 1812. I kraft av sin stilling ble han byens utsending til Riksforsamlingen på Eidsvoll. Mer overraskende er det at han er blitt stående så pass sterkt i den lokale historien. Han bodde knappe to år i Larvik.

Norwegian bokmål

-Text
Klokkerbok for Larvik prestegjeld, Larvik sokn 1807-1830 (0707P)
Norwegian bokmål