Motorhistoriska riksförbundet (Förening) [sv]

Other languages: Motorhistoriska riksförbundet (swedish)

Organizations VIAF

Description
Motorhistoriska Riksförbundet grundades 1969 av 13 klubbar för att samlat agera i myndighetsfrågor. Förbundet företräder den fordonshistoriska rörelsen med över 100 000 medlemmar i 200 klubbar. [sv]
License
Open Data Commons Attribution License (ODC-BY) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
https://www.oclc.org/
Last changed
17/12/2021 07:31:15
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/3627ef50-5d44-427a-a4d9-53b25231b81f | RDF/XML | JSON-LD
Name
Motorhistoriska riksförbundet
Swedish

Other name
MHRF [sv] -

-Name
MHRF
Swedish

-Specified
Förkortning
Swedish
Description
Motorhistoriska Riksförbundet grundades 1969 av 13 klubbar för att samlat agera i myndighetsfrågor. Förbundet företräder den fordonshistoriska rörelsen med över 100 000 medlemmar i 200 klubbar.
Swedish

Type
English

Norwegian bokmål

Swedish

Editorial note
Imported from VIAF 17/12/2021 07:26:21
English

Importert fra VIAF 17.12.2021 07:26:21
Norwegian bokmål

Importerad från VIAF 2021-12-17 07:26:21
Swedish