1720 GREAGER (Poståpneri) [no]

1720 GREAGER (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
03/11/2015 13:55:02
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/3622aa3a-41f2-44c3-a997-66ef48fc55ba | RDF/XML | JSON-LD
Name
1720 GREAGER
Norwegian bokmål

Alternative name
GREAGER
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
15/07/1875
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
?

-Time
?
Code
1720
Type
Norwegian bokmål

History

GREAGER poståpneri, på gården Greager, i Tune prestegjeld, Mosse fogderi, under Sarpsborg postktr., ble inntil videre underholdt fra 15.7.1875. Sirk. 15, 24.6.1875.

Poståpneriet ble senere lagt til gården Bækkevold nær stasjonen.

Fra poststedsfortegnelsen 1889 er navnet skrevet GREAAKER.

Poståpneriet ble fra 1.10.1900 lagt under Fredrikstad postktr. Sirk. 39, 26.9.1900.

Fra 1.10.1891 ble poståpneriet lagt til jernbanestasjonen, og fra 1.11.1912 igjen lagt under Sarpsborg postktr. Sirk. 65, 21.10.1912.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt postktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. B., Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk gate- og veiadresser under postkontoret 1720 GREÅKER nye postnr 1718 og 1719 GREÅKER. Postboksadressatene under GREÅKER beholdt postnr 1720.

Ifølge "Norske Filatelistika" fikk poståpneriet tilsendt datostempel først 10.7.1880 av 2-rings type med tverrbjelker og hull.

(1720 / 1718 og 1719)
Poståpnere/styrere/postmestere:
Landh. Anton Olsen 15.7.1875.
Stasj.mester A.J. Stanch 7.10.1891.
Stasj.mester N. Fossum 7.11.1894.
Stasj.mester Ltz. Pedersen 17.1.1898 (f.1859).
I en kort tid i 1921 styrt av telegrafist Ivar Ødegaard.
Tordis Malm (Stang) 1.1.1922 (f.1900).
Odvar Holm midlt. 7.6.1943.
Torstein Jelsnes 15.5.1944 (f.1897). Under sykdom fra 1.10.1944 v/ Thoralf Ruud.
Tordis Stang tilbake 12.6.1946, men Nils E. Bye forts. til fru Stang overtar etter sykdom. Tordis Stan tilsatt som posteksp. i Oslo fra 1.4.1946
Nils Edvart Bye 15.6.1946 (f.1913).
Poståpnerass. Alf Henry Faale 1.1.1969 (f.1929).
Postm. Øivind Karlsen 1.10.1990 (f.1955).
Postst. Wenche Synøve Eden 1.8.1998.

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1875 1879 1889 1896 1905 1908 1910 1917
Spd. 20
Kr 144 400 600 750 800 900 1000

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 15/07/1875 ?

-Type of activity
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
15/07/1875 ?
--Earliest time
15/07/1875
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166440526

-Id
021166440526
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål