Adlercreutz, Axel Johan Patrick (1871 - 1955) [sv]

Adlercreutz, Axel Johan Patrick (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Axel Johan Patrick Adlercreutz, ledamot av den internationella domstolen i Alexandria, Egypten. Far till Patrik Adlercreutz. På väg hem från Egypten torpederades båten med paret Adlercreutz ombord och de flesta ägodelar försvann. [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
08/01/2018 19:49:17
24/10/2020 05:46:40
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/36082b36-498a-4aa0-99e3-c7efc82a5bef | RDF/XML | JSON-LD
Name
Adlercreutz, Axel Johan Patrick
Swedish

First name
Patrick Axel Johan
Swedish

Last name
Adlercreutz
Swedish

Description
Axel Johan Patrick Adlercreutz, ledamot av den internationella domstolen i Alexandria, Egypten. Far till Patrik Adlercreutz. På väg hem från Egypten torpederades båten med paret Adlercreutz ombord och de flesta ägodelar försvann.
Swedish

Wikipedia

Birth
04/10/1871

-Time
04/10/1871
Death
01/02/1955

-Time
01/02/1955
Biography

Axel Johan Patrick Adlercreutz, ledamot av den internationella domstolen i Alexandria, Egypten. Far till Patrik Adlercreutz. På väg hem från Egypten torpederades båten med paret Adlercreutz ombord och de flesta ägodelar försvann.

Swedish

Carlotta-SMVK
3223230

-Id
3223230
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037460842
-Id
021037460842
-System
DigitaltMuseum