2220 AABOGEN (Poståpneri) [no]

2220 AABOGEN (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
21/10/2015 10:12:47
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/35e50df8-bacd-4968-ac5d-7811b5dbeb10 | RDF/XML | JSON-LD
Name
2220 AABOGEN
Norwegian bokmål

Alternative name
AABOGEN
Norwegian bokmål

Establishment
01/12/1865 Eidskog (Kommune) [no], ,

-Time
01/12/1865
-Place reference
Eidskog (Kommune) [no], ,
--Place
Norwegian bokmål
Termination
30/04/1996

-Time
30/04/1996
Code
2220
Type
Norwegian bokmål

History

AABOGEN poståpneri, på jernbanestasjonen, i Eidskog prestegjeld, Vinger og Odalen fogderier, under Christiania postkontor, ble opprettet fra 1.12.1865, dvs. samtidig med daglig postbefordring på jernbane mellom Kongsvinger og Charlottenberg (i Sverige). Det er ikke funnet Sirkulære-melding om opprettelsen, og meldingen sees først i Kgl.res. 24.9.1868.

Poståpneriet ble fra 1.7.1900 lagt under Kongsvinger postkontor. Sirk. 26, 30.6.1900.

Iht rettskrivningsreformen av 1917 ble navnet heretter skrevet ÅBOGEN.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 2220 ÅBOGEN ble lagt ned fra 1.5.1996. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 9, 19.4.1996.

Ifølge "Norske Filatelistika" ble datostempel tilsendt først i 1871 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(2220)
Poståpnere/styrere:
Stasj.mester J. Ohlsen 1.12.1865.
Stasj.mester Otto Bjertnæs 17.7.1871.
Stasj.mester Ole Olsen kst. 30.9.1887.
Stasj.mester Syver Iversen Lunde 20.1.1888.
Stasj.mester H. O. Svarstad 8.10.1897.
Stasj.mester Johan Steen 16.9.1901.
Telegrafist Jørgensen kst. 20.11.1906.
Stasj.mester G. A. Hansen 15.1.1907.
Stasj.mester A. Granaas 19.11.1915 (f. 1873).
Signe Nielsen 1.9.1920 (f. 1881).
Gudrun Pram 8.10.1946 (f. 1907).
Jenny Marie Johnsen under ledighet 1.10.1954, under prøvetjeneste fra 1.3.1955, kst. 1.6.1955, fast 1.6.1956 (f. 1901).
Postass. Mona Irene Reitan 1.5.1975 (f. 1955).
Randi Bråten midlertidig vikar fra 1.10.1980.

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1865 1868 1877 1886 1890 1894 1901 1911 1917
Spd. 24 30
Kr 200 280 340 400 500 550 700

Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01/12/1865 30/04/1996

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01/12/1865 30/04/1996
--Earliest time
01/12/1865
--Latest time
30/04/1996
DigitaltMuseum
021166440681

-Id
021166440681
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål