1363 HØVIG (Poståpneri) [no]

Other languages: 1363 HØVIG (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
19/03/2024 20:43:05
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/35c8c776-ea89-4d47-a4c0-abcd2d642054 | RDF/XML | JSON-LD
Name
1363 HØVIG
Norwegian bokmål

Alternative name
HØVIG
Norwegian bokmål

Establishment
15/11/1874 Bærum (Kommune) [no], , ,

-Time
15/11/1874
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
?

-Time
?
Code
1363
Type
Norwegian bokmål

History

HØVIG poståpneri, på jernbanestasjonen, i Asker prestegjeld, Ager og Folloug fogderi, under Christiania postktr., ble inntil videre underholdt fra 15.11.1874. Sirk. 16, 4.11.1874.

Fra poststedsfortegnelsen 1889 er navnet skrevet HØVIK.

Poståpneriet ble fra 1.11.1962 lagt under Adm.avd. i Oslo postdistrikt. Sirk. 47, 15.11.1962.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1974 status av postktr. B., Sirk. 51, 28.12.1973.

Postktr. flyttet i 1987 fra jernbanestasjonen til nye lokaler i Sandviksvn. 26.

Ved ny omorganisering fra1.1.1989 ble postktr. lagt under Asker og Bærum postregion. Sirk. 1, 1.10.1989.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk veiadressene på Høvik i Bærum nytt postnr 1363 HØVIK. Fra samme tidspunkt fikk postboksadressatene under postkontoret HØVIK beholde postnr 1322 (postboksnr 1 -- 239) og fikk i tillegg 1323 HØVIK (postboksnr 240 -- 500).

Poståpneriet fikk ifølge "Norske Filatelistika" tilsendt datostempel først den 19.11.1881 av 2-rings type med tverrbjelker og hull.

(1322 / 1363)
Poståpnere/styrere/mestere:
St.mester Peder Evensen 15.11.1874.
St.mester Hans Jakobsen fra 1875.
Kontorist Waldemar Hansen kst. 1.9.1892.
St.mester Ole Gunnerius Olsen Eker 1.1.1893.
St.mester Th. Woldøen 27.12.1898.
Fru Johanne Wiel Becker 1.11.1915 (f.1881).
Agnes Prøsch 1.12.1938 (f.1899). Under sykdom og tj.fri 1.3.1943 -- 26.9.1947 med Eva Solhaug, Astrid Espeland og Bodil Friis som midlt. styrere.
Peder P. Hindal 1.6.1950 (f.1909).
F.postkass. Kanum Høyning 1.8.1976 (f.1930).
Postflm. Inger Margrethe Larssen 1.8.1989 (f.1941).
Postm. Inger Margrethe Larssen 1.5.1998 (f. 1941).
Postst. Reidun Elve Ludvigsen 1.8.2000.

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1874 1882 1888 1897 1898 1902 1915 1917
Spd. 24
Kr 144 180 300 600 800 900 1000

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 15/11/1874 ?

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
15/11/1874 ?
--Earliest time
15/11/1874
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166440415

-Id
021166440415
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål