Ingmarsö Brottö Kultur och musieförening (Förening) [sv]

Ingmarsö Brottö Kultur och musieförening (swedish)

Hembygdsförbund och -föreningar (Sveriges Hembygdsförbund) [sv]

Dataset owner
Sveriges Hembygdsförbund (SHF) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
05/10/2015 10:26:57
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/355d5e33-0307-48f3-868c-04ce2f62feab | RDF/XML | JSON-LD
Name
Ingmarsö Brottö Kultur och musieförening
Swedish

Type
English

Norwegian bokmål

Swedish

Place reference
-Place
DigitaltMuseum
021166439079
-Id
021166439079
-System
DigitaltMuseum