Business parks Place holder

Næringsklynger (norwegian bokmål), Næringsklynger (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:13:54
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/naringsklynger
Label
Business parks
English

Næringsklynger
Norwegian bokmål

Næringsklynger
Norwegian nynorsk

Broader concept
English
English

Note
Næringsparker og andre samlinger av bedrifter som kan ha nytte av å være lokalisert eller gruppert sammen.
Norwegian bokmål

Næringsparkar og andre samlingar av bedrifter som kan ha nytte av å vere lokalisert eller gruppert saman.
Norwegian nynorsk