Bexell, Gerhard (1901 - 1976) [sv]

Other languages: Bexell, Gerhard (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Gerhard Bexell var anställd som statsgeolog i etiopisk tjänst på 1940-talet. Dessförinnan hade han bl. [sv]
Life role
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 21:45:41
01/06/2024 05:37:27
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/3502b1a2-935e-47bd-a61e-1099f90ee28d | RDF/XML | JSON-LD
Name
Bexell, Gerhard
Swedish

First name
Gerhard
Swedish

Middle name
Hilding Rolf
Swedish

Last name
Bexell
Swedish

Title
geolog

-Title
geolog
Swedish
Description
Gerhard Bexell var anställd som statsgeolog i etiopisk tjänst på 1940-talet. Dessförinnan hade han bl.
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
08/12/1901

-Time
08/12/1901
Death
25/12/1976

-Time
25/12/1976
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Biography

Gerhard Bexell, född 8 december 1901, Kungsbacka, död 25 december 1976, Stockholm, var en svensk geolog och paleontolog. Han var son till Rolf Bexell (1859-1934) och Gerda Emerentia Lundin (1875-1966), och och han var sonsons son till professor Sven Peter Bexell.
Bexell var anställd som statsgeolog i etiopisk tjänst på 1940-talet. Dessförinnan hade han bl.a. varit medlem av Hedin-expeditionen fram till 1935. Han blev rånad 1931 under sitt arbete med att samla fossiler i Gobiöknen. Han har skrivit ett antal böcker om sin geologiska och palaeontologiska forskning i Asien (se källor) men information om hans tid i Etiopien saknas. (HTB) Hemfört och skänkt etnografisk saml. från Etiopien, inv. 1948.39. Hemfört etnografisk saml. från Abesinien, inköpt. inv.1948.40, Etnografiska museet.
Gerhard Bexell är begravd i Grimetons kyrkogård, Himledalens församling.

Swedish

Carlotta-SMVK
1018128

-Id
1018128
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037460963
-Id
021037460963
-System
DigitaltMuseum