Hörlin, Hugo (1851 - 1894) [sv]

Hörlin, Hugo (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:33:06
22/01/2022 00:27:38
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/34f7690a-36ec-4b56-821e-e337ecc9c79e | RDF/XML | JSON-LD
Name
Hörlin, Hugo
Swedish

First name
Hugo
Swedish

Last name
Hörlin
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
30/07/1851 Marstrand (Ort/bebyggd plats) [sv], ,

-Time
30/07/1851
-Place reference
Marstrand (Ort/bebyggd plats) [sv], ,
Death
12/07/1894 Stockholm (Stad) [sv], ,

-Time
12/07/1894
-Place reference
Stockholm (Stad) [sv], ,
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: CS 1870-1873, Chalmersska Slöjdeskolan i Göteborg.
FrKA 1873-1878, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.

Verksamhet: Anställd under studietiden hos Victor von Gegerfelt i Göteborg och hos Magnus Isæus, Ernst Jacobsson, Per Stenhammar, Erik Söderlund i Stockholm.

Andra uppdrag: Konstnärlig rådgivare vid Rörstrands porslinsfabrik 1890-1894.
Utgivit: Palettskrap 1877-1878, Svensk konstslöjd 1888-1891, Julklapp till svenska barn 1889.
Medarbetare i dagspress.

Lärarverksamhet: Repetitör i fysik vid CS 1872-1873, Chalmersska Slöjdeskolan i Göteborg.
Konstindustriell fackritning vid Tekniska skolan i Stockholm 1879-1894, avdelningsföreståndare 1891-1894.Resor: Italien 1878-1879.

Medlemskap: STF 1888-1894, Svenska Teknologföreningen.
KK, Konstnärsklubben.
KF 1886-1890, Konstnärsförbundet .
SSF från 1882, Svenska Slöjdföreningen, styrelseledamot.

Egna skrifter: Palettskrap, 1881, Dikt till minne av F W Scholander.
Sb Bibl. Afd 6: Praktisk handbok gör all. Boningshuset, dess anordning och uppförande, Stockholm, 1886.
Moderna svenska villor (teckningar F Boberg), Stockholm, 1887.
Nordisk tidskrift för vetenskap, konst och industri, Stockholm, 1888, Om brister i våra bildande konstnärers bildning.
Julklapp till svenska barn, 1889, Grodan och sländorna.
Svensk konstslöjd, 1889, Några ord om ornamentets betydelse.
De första grunderna i skuggläggning med penna, 1989.
Ord och Bild, 1892, Nacka nya kyrka; ibid år 1893, Några ord om amerikanska hus och hem; ibid år 1894, Konstnärsnamn/ Hon kom dock (dikter).
Sagor, Stockholm, 1894.
Meddelanden från Svensk slöjdförening. 1894, Några ord om förhållandet mellan våra fornminnen och vår nutida konstutöfning (föredrag Svensk fornminnesförenings årsmöte 1894.
Artiklar i Sveriges läraretidning, dagspressen mm.

Verk ett urval:
C Curmans annexvilla i Lysekil 1877 (enda genomförda byggnadsprojektet).

Swedish

Reference
Svenskt biografiskt lexikon.
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 1. Födelseåren 1811-1884. Stockholm, 1937. Sid 140.
Bodman, Gösta: Chalmers tekniska institut. Matrikel 1829 - 1929. Göteborg, 1929. Sid 126.
Kruse, John: Svenskt porträttgalleri, band 20. Arkitekter, bildhuggare, målare, tecknare, grafiker, mönsterritare och konstindustrialister, med biografiska uppgifter. Stockholm, 1901. Sid 78.
Wollin, Nils G: Från ritskola till konstfackskola - Konstindustriell undervisning under ett sekel. Stockholm, 1951.
Handlingar och fotografier från Chicagoutställningen 1893, U6, vol 1-36 och civildepartementets handlingar 29 juli 1892, nr 5, Riksarkivet.
Nyström, B G T: Konsten till industrin. Alf Wallander och Gunnar G:son Vennerberg – två formgivare från sekelskiftet. En studie i svensk Art noveau 1895-1909. Stockholms universitet VT 1971.
Curman, S: Curmans villor i Lysekil. Vikarvets årsbok, 1958–1959, 1960.
Ehrensvärd, U: De svenske i Chicago. Konsthistoriska studier tillägnade S Karling, 1966.
Johnson, U G: Mot en ny stil - svensk arkitekturdebatt omkring 1900. uo, 1970.
Lindblom, Andreas: Sveriges konsthistoria. Från forntid till nutid. Del. 3. Från Gustav III till våra dagar. Stockholm, 1946.
Teknisk tidskrift - afdelning för byggnadskonst, år 1896, Lindegren, A: Några ord om dekorationskonst under de senast flydda 25 åren.
Mönster för konstindustri och slöjd, utgivet av Svenska slöjdföreningen, 1879-1894; Nordensvan, G: Tre konstnärer (Svea),1895; Konstnärsklubben 1856-1906, 1906.
Nordensvan, Georg: Svensk konst och svenska konstnärer i 19e århundradet. Två volymer. Ny omarbetad upplaga, Stockholm, 1925-1928.
Svenska slöjdföreningens meddelanden, 1894.
Palettskrap, 1877–1894.
Lilja, Gösta, Olsson, Bror och Svensson, Artur S (red): Tiotusen svenska konstnärers liv och verk. Svenskt konstnärslexikon, I - V. Malmö, 1952.
Swedish

Primus
664

-Id
664
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034076544

-Id
011034076544
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish