9185 SPILDRA (Poståpneri) [no]

9185 SPILDRA (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
21/10/2015 10:20:01
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/34e03b4c-413b-43eb-a8ab-ee3284bd73af | RDF/XML | JSON-LD
Name
9185 SPILDRA
Norwegian bokmål

Alternative name
SPILDRA
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
01/04/1922
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
30/09/1996

-Time
30/09/1996
Code
9185
Type
Norwegian bokmål

History

SPILDRA poståpneri, på dampskipsanløpsstedet, i Kvænangen herred, Troms fylke, under Tromsø postontor, rute nr 7455, ble underholdt fra 1.4.1922. Sirk. 15, 28.3.1922.

Poståpneriet var grunnet krigssituasjonen evakuert fra ultimo 1944 og ble gjenopprettet høsten 1945. Sirk. 24, 7.9.1945.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 9185 SPILDRA ble lagt ned fra 1.10.1996 og samtidig omgjort til postfilial. Ingen endring av postadressen etter nedleggelsen. Kilde: Tromsø postkontor.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(9185)
Poståpnere/styrere:
Ds.eksp. og handelsm. Hagbart Hansen 1.4.1922 (f. 1889, død 5.1.1960).
Ds.eksp. Hedly Thomas Isaksen midlertidig fra 6.1.1960, fast fra 1.7.1960 (f. 1919, død 1.1.1988). Under sykdom vikarierte Beate og Ingrid Isaksen.
Arnt Johnny Isaksen fra desember 1987.
Poststyrer Aud Klausen fra mars/april 1994.

9185 SPILDRA postfilial, i Kvænangen komm., Troms fylke, under Tromsø postkontor, ble opprettet fra 1.10.1996.

Filialstyrer:
Aud Klausen 1.10.1996.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01/04/1922 30/09/1996

-Type of activity
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01/04/1922 30/09/1996
--Earliest time
01/04/1922
--Latest time
30/09/1996
DigitaltMuseum
021166443797

-Id
021166443797
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål