BRYDALEN [no]

BRYDALEN (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
21/10/2015 10:21:29
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/34d33220-c778-4528-892a-5d37c30f6c99 | RDF/XML | JSON-LD
Name
BRYDALEN
Norwegian bokmål

History

BRYDALEN poståpneri, i Tønset herred, Nordre Østerdalen fogderi, under Hamar postdistrikt, ble opprettet ved Kgl.res. 5.1., 5.2. og 27.6.1892 med virksomhet fra 1.7.1892, og med ukentlig bipost ved gående bud til/fra Tønset poståpneri (postkontor fra 1.7.1892). Sirk. 18, 5.7.1892.

Poståpneriet ble fra 1.7.1901 lagt under Tønset postdistrikt. Sirk. 23, 2.7.1901.

Fra 1.8.1972 lagt under Elverum postdistr. Sirk. 26, 3.7.1972.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet benevnt underpktr. fra 1.11.1973, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976.

2512 BRYDALEN postkontor C, under Elverum postområde, ble lagt ned fra 1.11.1988. Ny postadresse: 2500 TYNSET. Sirk. 32, 28.9.1988.

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(2512)
Poståpnere/styrere:
M. O. Westli 1.7.1892.
Gårdbr. Ole O. Johnsen 1.7.1901.
Gårdbr. Ole M. Rusten 1.6.1910 (f. 1865).
Gårdbr. Morten Olsen Rusten, kst. 1.10.1928 (f. 1898).
Ingrid Skogstad 1.7.1968 (f. 1921).
(?) (?) (?)

Poståpneren var trolig ikke lønnet av Postverket før i 1896, da den årlige lønnen ble satt til kr 48,-. 1913 til kr 100,- og i 1917 til kr 150,-.

Fra 1.7.1917 ble det også gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av daværende lønn.

Norwegian bokmål

DigitaltMuseum
021166444884

-Id
021166444884
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål