Solberg, Olav Fridthjof (1921 - 1987) [no]

Solberg, Olav Fridthjof (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 13:00:53
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/3489b75d-33b2-46e1-abe0-0eb671cf2fd1 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Solberg, Olav Fridthjof
Norwegian bokmål

First name
Olav Fridthjof
Norwegian bokmål

Last name
Solberg
Norwegian bokmål

Birth
1921

-Time
1921
Death
1987

-Time
1987
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født i Seljord 08.08.1921. Sønn av fotografmester Øystein O. S. (Kaasa) og Sigrid Pettersen, gift 1948 med Marit Sørensen, datter av Margit og Søren S., 2 sønner, 1 datter. Utlært hos Behrends, Gjøvik og J. E. Ludwigsen, Larvik. Sv.br. 1948, håndv.br. 1949, handelsbr. 1946. Egen forretning i Stavern 1949. I 1954 overtok han Chr. E. Larsens firma i Sarpsborg, startet av J. A. Karlsson (Carlsson) i 1875 og overtatt av Larsen i 1913. Dette er idag på andre hender og drives under navnet "Solberg Foto". Selv flyttet Solberg i 1960 til Larvik hvor han overtok det firmaet som var startet av Thea Nielsen i 1890-årene, overtatt av Grund(t)mann i 1896, av J. E. Ludwigsen i 1898 og av hans sønn Magnus Hesselberg L. i 1949. Solberg drev det først med firmanavnet "Ludwigsens Eftf.", men endret dette etter et par år til "Solberg foto". Han overtok arkivet etter fotograf Odd Bryn. Hans sønn John Petter Solberg drev firmaet frem til ca. 1990.

Virkested:
1954-1960: Sarpsborg
1960: Larvik
1949-1954: Stavern

Norwegian bokmål

-Other actor
Norwegian bokmål
Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Østfold fylkes billedarkiv, 1992
Pedersen, Endre: Litt om de eldste fotografer i Vestfold, Vestfoldminne, utg. Vestfold historielag, 1986
Upublisert materiale i Preus museum (2012)
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
2628

-Id
2628
-System
FR
DigitaltMuseum
021036008702

-Id
021036008702
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål