Jägerskiöld, Leonard Axel Krister Edvard (1867 - 1945) [sv]

Jägerskiöld, Leonard Axel Krister Edvard (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Zoolog, professor. Åren 1900-1901 ledde J. [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
29/01/2018 07:47:25
22/01/2022 07:02:24
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/346cd0ed-a3e9-4069-9664-30350808d1b5 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Jägerskiöld, Leonard Axel Krister Edvard
Swedish

First name
Edvard Axel Krister Leonard
Swedish

Last name
Jägerskiöld
Swedish

Alternative name
Jägerskiöld, L. A
Swedish

Title
professor

-Title
professor
Swedish
zoolog

-Title
zoolog
Swedish
Description
Zoolog, professor. Åren 1900-1901 ledde J.
Swedish

Wikipedia

Birth
1867

-Time
1867
Death
1945

-Time
1945
Biography

Zoolog, professor. Åren 1900-1901 ledde J. en vetenskaplig expedition till Egypten, Sudan och Sinaihalvön. Intendent vid Göteborgs museums zoologiska avd. 1904-37. Prof. vid Göteborgs högskola. Igångsatte år 1911 de första sv. ringmärkningarna av flyttfåglar för Göteborgs museums räkning. Ledde under 1920- och 1930-talen de nästan årliga återkommande zoologiska forskningsfärderna till Skagerak och Kattegatt. Expeditionerna utsträcktes stundom till Nordsjön och andra omgivande hav. /US

Swedish

Verksam vid organisation [sv]
Göteborgs Stadsmuseum

-Heading
Verksam vid organisation
Swedish

-Text
Göteborgs Stadsmuseum
Swedish
Carlotta-SMVK
1177149

-Id
1177149
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037461532
-Id
021037461532
-System
DigitaltMuseum