Aremark kirke (Kirke) [no]

Other languages: Aremark kirke (norwegian bokmål)

Norske kirker (Hovedorganisasjonen KA) [no]

Dataset owner
Hovedorganisasjonen KA [no] owns the information on this page
License
Last changed
12/10/2023 08:37:54
02/03/2024 06:10:29
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/3456ceda-03ee-4cd3-bff4-5ffff4376083 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Aremark kirke
Norwegian bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Building type
Norwegian bokmål

Swedish

-Earliest time
1861
-Earliest period
-Role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Norwegian nynorsk

-Actor (text)
P. H. Holtermann
Norwegian bokmål
-Role

Norwegian bokmål

Swedish

-Actor

Norwegian bokmål

Swedish

German

Norwegian nynorsk
Heritage designation
-Designation, reference

Norwegian bokmål

Norwegian nynorsk
Located at
Aremark (Kommune) [no], Aremarkveien 2558, 1798 [no], Aremark sokn (02030203), Østre Borgersyssel prosti, Borg bispedømme [no]

-Place
Norwegian bokmål

-Specified
Aremarkveien 2558, 1798
Norwegian bokmål

-Place (text)
Aremark sokn (02030203), Østre Borgersyssel prosti, Borg bispedømme
Norwegian bokmål
-Place
Norwegian bokmål

-Specified
3012-18/31
Norwegian bokmål
Geodata
59.24472, 11.6821, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
59.24472
-Longitude (Easting)
11.6821
-Precision
5
Events
-Timespan
1861
--Earliest time
1861
-Heading
English

Norwegian bokmål

Swedish

Bygningskode Kirkebyggdatabasen 2004
011800101

-Id
011800101
-System
Bygningskode Kirkebyggdatabasen 2004
Bygningsid Kirkebyggdatabasen 2008
963

-Id
963
-System
Bygningsid Kirkebyggdatabasen 2008
Bygningsnummer Matrikkelen
147037651

-Id
147037651
-System
Bygningsnummer Matrikkelen
Gnr Bnr
03012-18/31
-Id
03012-18/31
-System
Gnr Bnr